Kako je nastal človeški duh – to kar človek dejansko je

0
2019

Kot otroke so nas v šolah poizkušali naučiti nekaj malega okoli biologije in geografije. Učno snov, ki nam je bila podana, sicer lahko uporabimo za osnovno razumevanje človeka in vesolja, ne smemo pa prehitro sklepati, da vsa ta snov ni bila prirejena za ciljno publiko otrok. Večinoma je bilo govora zgolj o človeškem fizično telesu, ki pa dejansko ni vse, kar človek v resnici je.

Da bi lahko popolnoma natančno definirali, kaj je to človek, bi morali znati nekako pogledati nazaj v čas nastanka tega vesolja. Omenil sem že, da vesolje ni nastalo naključno z velikim pokom, ampak kontrolirano počasi in postopoma skozi projekcijo misli zavestnih bitij, ki so ga naseljevala (in ga še vedno) in v njem ustvarjala. Ena izmed prvih zavestnih bitij so bile galaksije, ki so kasneje ustvarile zvezde, te pa so ustvarile planete. Da bomo dobili zadovoljiv model človeškega bitja bo dovolj, da se omejimo na nastajanje našega osončja.

Malo si pomagajmo s povratnim inženiringom. Na Zemlji opazimo več agregatnih stanj materije: plini, tekočine in trdna stanja. Tudi zaporedje prevladujočih agregatnih stanj naših planetov sledi tem vrstnem redu. Plinasti planeti so najbolj oddaljeni, trdni pa so najbližje Soncu. Med tri osnovna agregatna stanja lahko umestimo še elementa svetlobe in toplote in če razdelimo še pline na redkejše in gostejše, dobimo: svetloba – redkejši plini – gostejši plini – toplota – tekočine – trdna stanja. Mogoče se kdo sprašuje še, kateri element bi bil redkejši od svetlobe? Misel seveda. Misel, iz katere potem nastanejo fotoni svetlobe. Torej: misel – svetloba – redkejši plini – gostejši plini – toplota – tekočine – trdna stanja. 

Kaj je to “telo”

Da bi lahko bitje izkusilo določen element tega vesolja in z njim po možnosti tudi operiralo in ga spreminjalo, potrebuje vmesnik za interakcijo z njim. Vmesnik, ki je sposoben čutiti element  in te občutke posredovati zavesti tega bitja, ga vase mogoče tudi vgraditi in kasneje oddati ter znati element tudi spremeniti oziroma vanj zapisati kakšno informacijo, skratka nek vhodno-izhodni vmesnik. Katera stvar pa najbolje reagira na element in je na enaki frekvenci kot element, če ne element sam, zato je najboljši tak vmesnik nek skupek tega elementa oziroma telo. Vsako bitje si seveda želi z elementom igrati po svoje, zato si mora vsako bitje priskrbeti svoje telo.

Ampak eno telo je tako narejeno samo za en element. Če želimo izkušati vse zgoraj omenjene elemente, potrebujemo za vsak element svoje telo. Da, kot človeška bitja hkrati operiramo z več telesi! Fizičnega vsi poznamo, imamo pa tudi telesa za procesiranje vode, toplote, za interakcijo s plini in nenazadnje tudi telo za prejemanje in oddajanje naših misli. Telesa so zložena eden nad drugim in z izjemo fizičnega telesa sestavljajo našo auro. Fizično telo je v sredini, potem sledi recimo temu vodno telo (znoj na površju kože), potem toplotno telo nato pa še ostala zračna oziroma eterična telesa (znan radijski in televizijski žargon pravi, da je v zraku eter, po katerem se lahko prenašajo informacije, zato eterično telo). Naš vonj je naprimer informacija našega eteričnega telesa. Ob brskanju po knjigah z duhovno tematiko lahko naletimo na cel kup različnih opisov vseh naših teles in različnih imen za njih, katere pa jaz tokrat nisem uporabil, ker sem hotel poudariti povezavo teles z elementi.

Kaj pa je to “čakra”

Na začetku nastanka našega osončja, je bilo tukaj prisotno samo eno bitje z eno zavestjo, ki se je kasneje delila dalje. Ja, vsi smo v osnovi še vedno to eno bitje, kar sprijaznimo se čimprej s tem. Ne bomo prav veliko zgrešili, če rečemo, da govorimo o Soncu. Sonce je zaradi želje po ustvarjanju v prostor oddajalo svoje misli in iz njih je nastal nov element svetlobe in tvoril planet. Bitja na tem planetu so imela telesa seveda sestavljena iz svetlobe (duhovi so bili, ja), pred tem pa so si uredila tudi že svoje miselno telo, ki je sprejemalo in oddajalo Sončeve misli in jih vmes pošiljalo v zavest bitij. Da lahko telo pošilja občutke v zavest bitja, potrebuje svoje vozlišče, ki mu pravimo čakra. Vsa bitja tega planeta so na začetku čutila enake misli, kot jih je pošiljalo Sonce, tako da so bila med sabo telepatsko usklajena – njihova miselna telesa in s tem čakre so bila sinhronizirana. Brez “blokad” so bila povezana s kolektivno zavestjo in zato so takrat še dobro vedela, da so eno. Ne pozabimo tudi, da je sposobnost miselnega telesa, da oddaja misli v prostor, način, kako bitje ustvarja svojo okolico.

Potem pa se je eno izmed bitij začelo zavedati, da lahko razmišlja po svoje in svojo miselno čakro desinhroniziralo z ostalimi bitji. Z vidika skupine je takšno bitje pravkar postalo negativno. Negativnost pomeni torej, da bitje želi izkusiti odrezanost od skupine oziroma če je bitje v svoji prepričanosti edino, tudi občutek odrezanosti od celotnega vesolja. Takšna delitev za vesolje ni nič novega, saj se je tudi že Sonce na tak način odcepilo od preostalih zvezd. In galaksija od galaksij. Delitev je seveda tudi zaželjena, saj le na tak način lahko zavest ustvari raznolikost življenja. Bitje se je torej od vesolja odcepilo le navidezno, le skozi njegovo lastno percepcijo. Če bi se kasneje od skupine odcepilo še eno bitje z enakim prepričanjem, bi odcepljeni bitji doživljali ena drugo popolnoma povezano, pozitivno. In tudi medsebojno telepatijo bi imeli. Ko je nastal nov element, so bitja dobila nov “poligon” za ustvarjanje in deljenje.

Torej če povzamemo: ko je znotraj našega osončja energija kondenzirala v materijo, so se izoblikovali elementi. Za interakcijo z vsakim elementom so si bitja kreirala novo telo, narejeno iz tega elementa. Bitje je z vsakim izmed teles povezano z vozliščem imenovanim čakra, ki pošilja občutke tega telesa v zavest bitja. Produkt tega procesa je tudi človek, ki je sestavljen iz vsaj sedmih teles in pripadajočih čaker, ki so v fizičnem telesu opazno razporejene od glave do dimelj. 

Vas je kdaj naprimer stisnilo pri srcu? Ni vas stisnilo vaše srce ampak srčna čakra. Vas je kdaj nenadoma zvilo v trebuhu? Zelo verjetno se ni oglasil vaš želodec ampak vaša trebušna čakra. Če vas je kdaj bolela glava, to niso bili krivi možgani ampak vaše tretje oko ali pa kronska čakra, odvisno od lokacije glavobola. Kaj pa cmok v grlu? To je grlena čakra. Težave pri spolnosti? Spolna čakra. Pomanjkanje fizične kondicije? Fizična čakra.

Poizkusimo sedaj poimenovati naša telesa na način, kot smo ga pravkar logično izpeljali in jih povežimo še z znanimi imeni za čakre.

Misel Miselno telo Kronska čakra
Svetloba Svetlobno telo Tretje oko
Redkejši plini Eterično telo Grlena čakra
Gostejši plini Eterično telo Srčna čakra
Toplota Toplotno telo Trebušna čakra
Tekočine Vodno telo Spolna čakra
Trdne snovi Fizično telo Fizična čakra

Kako se je nastanek bitij nadaljeval

Vsakič, ko se je v osončju pojavil nov element z novo gostoto, se je možnost za nove situacije in nove delitve skupnega duha na več bitij eksponentno povečala. To je pomenilo, da so bitja v elemente svojih teles zapisovala vedno več informacij o mislih, prepričanjih, situacijah, preferencah itd. Počasi in postopoma se je osončje skondenziralo do fizične snovi. Za nekatera bitja, je moral ta proces izgledati približno takole:

Nastal je element redkejših plinov s katerim so se bitja lahko igrala in se na tak način izražala. Eno izmed bitij se je morda odločilo postati veter in iz osvetljenega predela planeta prenašati energijo svetlobe shranjene v plin na neosvetljen predel in s tem dovajati energijo bitjem, ki so živela v senci. Bitja v senci so bila prepričana, da je ta veter dober za njihovo zdravje. Eno izmed bitij se je odločilo, da veter za zdravje ni dober in se zaradi drugačnega prepričanja oziroma negativne pete čakre tako odcepilo od množice. Ostala bitja so to bitje vseeno razumela in ga priznavala.

Nastal je element gostejših plinov, bitja so dobila tudi nova telesa in srčno čakro. Vsa bitja so se med seboj še razumela, priznavala in brezpogojno spoštovala. Eno izmed bitij se je nato odločilo vsak vikend postajati tornado, klub temu, da to ni bilo najbolj všeč množici. Množica to bitje ni več spoštovala in priznavala, ga pa je vseeno razumela in ni ji bilo nič narobe, če je to bitje v njeni bližini. V relaciji s skupino bitij, je to bitje pravkar dobilo negativno četrto srčno čakro. Eno izmed bitij množice se je kasneje odločilo, da ji je tornado všeč, zato se je mu je pridružilo v “izgnanstvu”. V relaciji z ostalo skupino je tudi to bitje imelo negativno srčno čakro, odcepljeni bitji sta se pa med seboj vseeno brezpogojno ljubili.

Potem je nastal nov element, element toplote in bitja so poizkušala v svoje novo toplotno telo vnesti čimveč toplotne energije – s postopkom kondenziranja toplote iz srčne čakre oziroma z izpostavljanjem Soncu. Tista bitja, ki so imela v svojih toplotnih telesih več energije, so bila bolj popularna kot druga, ker so ona lahko druga bitja grela. S tem so seveda izgubila del svoje toplote in zadrževanje ob preveč mrzlih bitjih jih je pustilo čustveno izpraznjene – v novi tretji čakri, ki je tako postala center za čustva. Bitja, ki so bila v srčni čakri preveč ločena od celote oziroma negativna, niso mogla kondenzirati dovolj toplote in so imela zato bolj mrzla toplotna telesa in so nekatera preživela le tako, da so zaužila druga, toplejša bitja in v tretji čakri se je zato osnoval želodec. Naenkrat je tudi omenjeni veter postal razmeroma hladen, ker je odnašal toploto, zato so se bitja pred vetrom raje fizično umaknila in vetra počasi tudi niso več razumela. Pojavila se je torej ideja o različni prostorski lokaciji, kjer so se spontano zbrala bitja z enako naravnanimi tretjimi čakrami.

Da je bilo mogoče preseliti bitja vsako na svojo lokacijo, je morala kolektivna zavest vsaki točki prostora prirediti svoj vibracijski podpis, neke sorte svojo prostorsko frekvenco, s katero se je lahko povezala tretja čakra vsakega bitja. Če je bitje zašlo izven svojega okolja, se mu je tako tretja čakra zaprla.

Ker pred tem nivojem ni bilo potrebe po prostoru, prostor tudi ni obstajal. Vse kar se je dogajalo pred tem, kako so se bitja delila in nastajali novi elementi, je potekalo samo navidezno znotraj kolektivne zavesti. Tudi prostor sam je ustvarjen znotraj kolektivne zavesti in je dejansko samo navidezna projekcijaZdaj pa si predstavljajte to, če si lahko? :)

Ni naključje, da je tretja dimenzija povezana s tretjo čakro in da si lahko vse energije, ki so višje od tretje čakre, naprimer misli, ljubezen in sovraštvo, med seboj z lahkoto pošiljamo po metaprostoru

Ko je nastajala voda so bitja že znala narediti veter. Tista bitja na eni lokaciji so naredila oblak, ki je pihal levo, bitja na drugi lokaciji pa oblak, ki je pihal desno. Oblaki so bili seveda nabiti s fotoni prejšnjih teles, zato se je med njimi kar kresalo in nastale so nevihte. Nekaterim bitjem na prvi lokaciji to ni bilo všeč, zato so ustvarjala raje samo normalen dež.  Na tem nivoju se je takšna ločenost od svojih najbolj intimnih prijateljev poznala v različnih spolnih čakrah.

Potem pa se je vsemu temu stvarjenju in bitjem z že razvitimi telesi in čakrami dodal še element fizične snovi z novimi fizičnimi telesi, novo fizično čakro in neomejeno novih možnosti za nove situacije in izkušnje. Fizična telesa so nastala lahko samo na podlagi vodnih teles, zato so se naši predniki razvili v oceanih in morjih. Trenutno je v človeku fizično telo manjše od vodnega, saj fizična snov zajema samo 40% vidnega telesa,  vodno pa 60%.

Kaj je torej človeško bitje

Človeško bitje je vsota vseh njegovih teles in informacij, ki so zapisane v njih. Človek je delček vesolja oziroma univerzalnega duha, torej je tudi on duh oziroma spirit! Človek je vse, kar on misli, je vse, v kar on verjame, človek je odraz stvari, ki so mu všeč, stvari, ki jih rad počne, njegov duh prežema prostor, kjer se rad giblje in nenazadnje prežema tudi bitja, s katerimi se druži. Šele potem je človek tudi fizično telo, ki je zadnje v vrsti teles in bolj kot ne le njihov vizualni odraz. Če ne verjamete, si samo poiščite osebo, po možnosti nasprotnega spola, ki ima enake misli, prepričanja, preference in ki rada počne enake stvari kot vi, pa boste videli, da se boste z njo počutili kot eno bitje.